Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste

Søndag den 2. oktober 2016 kl. 14.00 holdes fælles dansk-tysk høstgudstjeneste i Ubjerg kirke.

I kirker på landet er der en god og lang tradition for at holde høstgudstjeneste som en takkegudstjeneste, når man er færdig med at høste.

Høstgudstjenesten er også en påmindelse om, at der er mennesker rundt om i verden, der har langt mindre at leve af end os, og derfor har brug for vores hjælp og overskud.

Efter høstgudstjenesten er alle inviteret til kaffe og kage på Bjerremark.

Af hensyn til planlægningen bedes de, der ønsker at deltage i kaffebordet, tilmelde sig.

Tilmeldingsfrist for kaffebord på Bjerremark er den 30. september til Jacob Lorenzen tlf. 7472 4248 eller Anne Krogh tlf. 7473 8139

 

Orienteringsmøde

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016

 

 Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse? Så stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give noget godt videre.

På et menigheds- og orienteringsmøde d. 13. september får du et indblik i menighedsrådets rolle og opgaver.  Menighedsrådet aflægger beretning om dets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

 Du får også viden om måden, vi organiserer vores arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille op eller ej.

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE

For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste. Det er op til dig – og andre kandidater – at få sammensat listerne. I praksis foregår det samme aften på et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. 

Kom til orienteringsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19.00  i ”Laden” på Grænsevej 8, Sæd

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Menighedsrådet i Ubjerg Sogn

Koncert

Koncert i Ubjerg kirke

Folkemusik med Svøbsk

Lørdag den 20. august kl. 17

-derefter samvær og spisning

Svøbsk er forførende folkemusik med en klang af tidløshed

Musikken er rodfæstet i traditionel musik fra Danmark og de omkringliggende lande. Musikerne trækker på en stor bredde af musikalske udtryk som forenes med en dyb respekt for den danske tradition. De forstår at forene den traditionelle spillemandsmusik, egne kompositioner og sange i en personlig og levende performance.                                                                                                        

Efter koncerten (ca. 1 time) har vi fælles spisning af grillanretning m.m. samt kaffe og kage.

Kom og vær med til en festlig sommereftermiddag hvor Aventoft og Ubjergs dansk-tyske menigheder mødes til hygge og udveksling af kirke, kultur og sprog.

Arrangementet er gratis

På gensyn i Ubjerg kirke

Kulturelt Forum
Lokalrådet har besluttet at vi også i vinterhalvåret 2016-17 arrangerer en foredragsrække i samarbejde med Jejsing Borgerforening.
Vi har ikke fastlagt arrangementer endnu, men vi vil forsøge at finde nogen inspirerende foredragsholdere.
Følg med på facebook og her på siden i efteråret.

slotskro-Henning 
sangaftenCC

Mit Sønderjylland

schackenborg_fordrag

Schackenborg Fonden inviterer til en ny foredragsrække under overskriften:
Schackenborgske perspektiver for Sønderjylland
Kendte personer fra hele landet, som har en særlig baggrund/relation til Sønderjylland, fortæller om deres erfaringer med landsdelen og kommer med deres egen bud på fremtiden for Sønderjylland.
Tema: “Mit Sønderjylland”
Foredragsholder: Jørn Mikkelsen, chefredaktør på Jyllandsposten.
Tid: Mandag den 23. maj kl. 17.30 – 19.30
Sted: Schackenborg Slot
Pris: 50 kr
Billetter: 100 stk “først til mølle”
Bestilling: jl@schackenborg.dk / Mobil: 30363141

Landsby-loppemarked i Sæd

Søndag den 5. juni er der stort landsby-loppemarked på Grøngårdvej 3 i Sæd fra klokken 11 – 15. Det store permanente loppemarked har også åbent og der kan købes øl, vand, kaffe og kage. Har du lopper, du vil sælge, kan du købe en stand for 150,- kr. Borde forefindes. Henvend dig til Hanne Frisk på 5329 9640.

8 store tyske vindmøller

Jydske Vestkysten har i denne weekend artikler om vindmølleprojekterne på den tyske og danske side.

vindmøller
 
Derfor vil lokalrådet gerne præcisere følgende:
 
Lokalrådet har skrevet en indsigelse til Naturstyrelsen den 27/4 om det nye tyske vindmølleprojekt med 8 store vindmøller.
Vi må erkende, at vi har været alt for tidligt ude med indsigelsen, ligesom alle andre som har afleveret indsigelser. Den høring det tyske projekt har i Flensborg den 18.maj, er etableret for at finde ud af, hvilke undersøgelser det tyske projekt skal foretage for overhovedet at kunne aflevere en ansøgning. De har dermed slet ingen ansøgning i gang.
De tyske vindmølleinitiativtagere har på dette tidspunkt af projektet slet ikke været forpligtet til at informere Naturstyrelsen og havde heller ikke forventet, at Naturstyrelsen ville offentliggøre deres meddelelse. Der er heller ikke offentliggjort noget på tysk side, men er kun meddelt til relevante offentlige myndigheder, som på en eller anden måde kunne være berørt af dette projekt, fx. Naturmyndigheder, militær, luftffart og andre.
 
Lokalrådet er klar over, at det tyske projekt kan have indflydelse på det danske vindmølleprojekt. Derfor søgte vi allerede på et meget tidligt tidspunkt kontakt med det tyske projekt for at finde ud af, hvordan møllerne på den tyske side skulle placeres.
Vi prøver derfor at skabe dialog mellem det tyske projekt og det danske projekt, så de ikke påvirker hinanden negativt. Om projekterne senere kan realiseres er udelukkende afhængige af, om VVM-redegørelse, henholdsvis i Danmark og i Tyskland for deres projekt, kan gennemføres positivt. Desuden kræver det, at der er et politisk flertal i kommunalbestyrelsen i Tønder for en byggetilladelse. Her vil alle borger have mulighed for at komme med deres indsigelser. Det samme gælder i Tyskland.
 
Sæd-Ubjerg Lokalråd er på ingen måde talerør for befolkningen i Sæd eller Ubjerg, men lokalrådet har en økonomisk interesse i, at det danske projekt bliver til noget, da projektmagerne på den danske side, ECOPARTNER, har udlovet årligt 90.000 Kr. i 10 år til lokalrådene i Sæd-Ubjerg, Lydersholm og til Borgerforeningen i Jejsing, plus 45.000 kr. årligt efter de 10 år, så længe vindmøllerne står.
 
Har I spørgsmål til ovennævnte kan Christian Andresen kontaktes på email: chr.chr@bbsyd.dk 
 
vindmøller_siemens 

Landsbyloppemarked

Stort landsbyloppemarked i Sæd søndag den 5. juni fra klokken 11 til 13 på Grøngårdvej 3. 
Alle, såvel lokale som udenbys, kan købe en stand for 150,- kr. 
Tilmeldingsfrist senest den 31. maj. Tilmelding og betaling kan ske via Mobilepay på 2672 3881, via Swipp på 6084 1630 eller ved overførsel på 9824 -6581605933.
Borde forfindes på pladsen. Der kan købes øl, vand, grillpølser, kaffe og kage. 
Del opslaget med alle, du kender, så der kommer rigtig mange loppesælgere og -købere.

loppemarked