Forfatterarkiv: Lars Thomsen

Generalforsamling

Generalforsamling i Lokalrådet den 21. marts kl. 19 i LADEN med efterfølgende borgermøde. Lokalrådet har modtaget 1,8 mill. kr af ECOPARTNER for opstilling af de 6 vindmøller mellem Sæd og Vindtved kanal. På borgermødet ønsker vi en første diskussion af, hvad der er af ønsker i lokalbefolkningen til initiativer og udvikling af Sæd-Ubjerg.
Derfor mød op til både generalforsamlingen og borgermødet og få indflydelse på udviklingen. Husk at tegne medlemskab af Lokalrådet inden mødet. Det koster 75 kr for et par og 50 kr for enkeltpersoner. Du kan betale med mobilepay på:
26 72 38 81.
Husk at skrive navn(e) og gade.
Inden generalforsamlingen vises en sort/hvid film fra 1929 om Mismoskvost-festen i Sæd.
Vi glæder os til at se jer.

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden.
1.
Valg af:
– stemmetællere.
– dirigent.
– protokolfører.
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning.
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg.
– Lokalrådets medlemmer på valg.
Halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
– Revisor.
9. Eventuelt

Forslag til vedtægterne skal være formanden, Hanne Frisk Hansen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vadehavet – natur i verdensklasse

John Frikke.
John har i rigtig mange år især haft fokus på Vadehavets fugleliv, men har i de senere år også beskæftiget sig med Vadehavet i bred forstand. Han er i dag ansat som projektkoordinator ved Nationalpark Vadehavet og er en erfaren naturformidler og meget dygtig fotograf.
 
John vil denne aften sætte ord og billeder på Vadehavets helt særlige karakterer og tegne et portræt af det helt særlige landskab og dets rige natur og fugleliv.
 
Tilmelding til:
 
Hans Guldager, Jejsing. Mobil: 2045 6036 eller guldager@bbsyd.dk og betal ved indgangen, eller tilmeld og betal via MobilePay: 17008,
eller tilmeld til Hanne Frisk, Sæd. Mobil: 5329 9640 eller post@sovgodt8.dk

Tomme huse i Tønder Kommune

Tre journaliststuderende har lavet en undersøgelse af “tomme huse i Tønder Kommune”. Denne journalistiske fortælling er blandt andet blevet til på baggrund af interviews med personer fra Sæd Lokalråd. Herudover har de interviewet kulturhistoriker, og tidligere museumsinspektør, Inger Lauridsen. De studerende har desuden benyttet historiske optegnelser, relevant statistisk materiale og rapporter fra nogle af landets førende forsknings – og analyseinstitutter. Fortællingen er derudover baseret på egne oplevelser og observationer fra et tre dage langt besøg til Tønder Kommune.
De studerende er: Nadja Dam, Frej Bramming og Kitte Fabricius

Læs deres oplæg HER


Foredrag med Hans Christian Schmidt

Hans Christian Schmidt

Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd fortsætter også i denne sæson samarbejdet i forbindelse foredrags- og debatarrangementer. Det første foredrag finder sted 16. november kl. 19.30 i  LADEN i Sæd,  hvor tidligere Transportminister Hans Christian Schmidt er aftenens foredragsholder. Her kan du få en god oplevelse med spændende og sjove fortællinger og sang. Hans Christian Schmidt fortæller anekdoter om sin tid i Folketinget. Hvad har været hans største succeser og hvilke fiaskoer har han oplevet som politiker? Han er en dygtig klaverspiller, så publikums sangstemmer vil blive smurt et par gange undervejs.

Det andet foredrag finder sted torsdag,11. januar kl. 19.30 i Jejsing Forsamlingshus,  hvor biolog John Frikke fra Nationalpark Vadehavet fortæller og viser billeder om:

’Vadehavet – natur i verdensklasse’

John Frigge.
John har i rigtig mange år især haft fokus på Vadehavets fugleliv, men har i de senere år også beskæftiget sig med Vadehavet i bred forstand. Han er i dag ansat som projektkoordinator ved Nationalpark Vadehavet og er en erfaren naturformidler. John vil denne aften sætte ord og billeder på Vadehavets helt særlige karakterer og tegne et portræt af det helt særlige landskab og dets rige natur og fugleliv.

Billetter kan købes hos:
Hanne Frisk, Sæd. Mobil: 5329 9640 eller mail: post@sovgodt8.dk
Hans Guldager, Jejsing. Tlf. 7473 4362 eller mail: guldager@bbsyd.dk

Mobilpay: 17008 (Skriv navn(e) i Bemærkningsfeltet)

 

 

Vi brygger øl lørdag, den 30. september

André Thorup, lokal ølentusiast og fotograf på JV er vores Brygmester, lørdag den 30/9 fra kl. 10 – ca. 15.
Vi skal brygger en ny øl: FANTAST SÆD-SKUM ENEBÆR DUBBEL.
Hvis du ønsker at deltage i ølbrygningen, er der bindende tilmelding til Hanne Frisk & Uwe Carstensen.
Mobil: 5329 9640
Der er plads til Max. 10 personer.
“Først til mølle”
Deltagerpris: 100 kr. Ved 10 deltagere får du 1/10 af ølproduktionen.


Grøn Ordning – Borgermøde onsdag den 6. september kl. 19.30 i LADEN

BORGERMØDE onsdag, den 6. september kl 19.30 i LADEN.

 

I forbindelse med opsætning af vindmøllerne ved Vindtved udloddes en statslig pulje, Grøn Ordning, på ca 1,8 millioner kroner til aktiviteter eller anlægsarbejder, der har almennyttig karakter. Foreninger kan komme i betragtning ved uddeling af midlerne, herunder Lokalrådet i Sæd-Ubjerg, Jejsing Borgerforening, med flere.
Der er meget kort ansøgningsfrist (begyndelsen af oktober), og der stilles en del krav til ansøgningernes udformning og indhentning af tilbud.
Det er kommunalbestyrelsen, der skal prioritere og sende ansøgningerne på baggrund af ønsker og indsendte projektforslag. Hvis vi lokalt ønsker at få del i disse midler, skal vi handle hurtigt.
Derfor indkalder Lokalrådet til et BORGERMØDE onsdag den 6. september kl. 19.30 i LADEN på Grænsevej 8, hvor vi informerer om ordningen og håber, at I har gode ideer til projekter, som kan gavne vores lokalområde.
I vejledningen til Grøn Ordning står:
Tilskud under Grøn Ordning kan gives til:
– anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen 
– kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af vedvarende energi.
 
Punktet er nr. 24 på Kommunalbestyrelsens Dagsorden den 31/8 2017. Klik HER
Læs mere på Energinets hjemmeside HER

Indvielse af bryghus og museum

Lørdag den 19/8 kl. 13 – 15 bliver bryghus/museet indviet på Sønderbækvej. Vi glæder os til at vise jer resultatet, og der vil blive serveret grillpølser og den første hjemmelavede SÆD-SKUM, en Kölsch, som blev produceret den 20. maj og fra den 25. juni.
Kultur- og fritidsudvalgsformand, Jørgen Popp Petersen holder indvielsestalen. Tidligere museuminspektør, Inger Lauridsen, vil fortælle om arbejdet med frysehusets historie.
Vi glæder os til at se jer!

 

 

EL-ledninger ved Vestkysten

Det danske Energinet har allerede 2015 efter flere års forberedelse godkendt en investering i en ny 400 kv forbindelse fra Endrup ved Varde til grænsen. Den skal herefter videreføres langs den tyske vestkyst til Brunsbüttel, hvor en af tre store nye transmissionsforbindelser ned til Sydtyskland skal etableres.
Fra Energinets projektbeskrivelse: Energinet.dk’s bestyrelse godkendte investeringen af projektet 18. november 2015 under forudsætning af, at Folketinget vedtog en tilpasning af de daværende retningslinjer for udbygning af elnettet. Det skete i forbindelse med en ny politisk aftale fra torsdag 17. november 2016 om ”tilpasning af retningslinjer for kabellægning”.
Vedr. Linieføring er der ikke besluttet noget endnu. Fra Energinet: Energinet.dk har endnu ikke lavet et forslag til, hvordan linjeføringen vil blive, og hvor masterne kan komme til at stå. Når Energinet.dk er klar med en overordnet beskrivelse af projektet, vil lodsejere, naboer, lokalsamfund, myndigheder, interesseorganisationer mv. blive inddraget og inviteret til dialog.
Der vil blive gennemført en VVM-proces (vurdering af virkning på miljøet), hvor de forskellige påvirkninger af miljøet og de områder, der kan blive berørt, bliver beskrevet. Først derefter kan der træffes beslutning om linjeføringen.
Yderligere informationer kan ikke forventes før efterår 2017. Fra Energinet: Under første offentlighedsfase vil der blive holdt informationsmøder. Det forventes at ske i efteråret 2017. Her bliver der mulighed for at indsende idéer og forslag til myndighederne. Indsendte idéer og forslag vil indgå i den videre proces med at lave konkrete forslag til, hvor master og ledninger kan opføres.
Der er mulighed for kabellægning på kortere strækninger: Fra Energinet: Med de politiske retningslinjer for kabellægning som forudsætning vil vi sammen med de berørte myndigheder vurdere, om det er nødvendigt at kabellægge kortere strækninger af hensyn til påvirkning af borgere og miljø.
Den strøm der måske produceres i Sæd vil kun udgøre en meget lille del af den transmissionskapacitet der ligger i en 400 kv-forbindelse. Det er elproduktionen, der kommer fra havvindmølleparker udenfor Esbjerg, Hornsrev 1 (160 MW) og Hornsrev 2 (210 MV) der er en af årsagerne til denne elforbindelse og samtidig en ny forbindelse der bygges til England fra Revsing ved Vejen for 12 mia. kr.: Energinet: Forbindelser gavner producenter og forbrugere
– Viking Link og en ny elforbindelse til Tyskland vil give et samfundsøkonomisk milliardoverskud til Danmark. Fremtidens grønne elmarked bliver meget mere grænseoverskridende, og med nye forbindelser kan danske kraftværker og vindmølleejere sælge mere strøm og få bedre priser – f.eks. udnytte vindstrømmen bedre og eksportere mere, når det blæser, siger Torben Glar Nielsen, teknisk direktør i Energinet.dk.
Forbrugerne får også en gevinst. Danmark vil tjene på handel med el over grænserne, og det kommer forbrugerne til gode over Energinet.dk’s tariffer.
Når vi nu ikke kan ændre på, at der kommer en stor elledning ned langs vestkysten, så skulle vi måske hellere i fællesskab arbejde for, at en delstrækning forbi Tønder og til Süderlügum graves ned, som det er åbnet mulighed for. Måske kan vindmøllerne endda være med til at forhindre, at der kommer luftledninger. 

Sigurd Barrett

ALT OM LUTHER PÅ 60 MINUTTER
Rigtig mange voksne og børn havde fredag eftermiddag fundet vej til Hostrup Kirke for at overvære Sigurd Barretts show om Luther og reformationen. Der er mere end én kirke ved dette navn, hovedpersonen var således kommet til at lade bilens GPS finde vej til Hostrup Kirke ved Esbjerg. Der blev lidt mere tid til at nyde kirkens smukke omgivelser, de svulmende rapsmarker og de mange umiskendelige forårstegn, så ventetiden føltes ikke lang, og da slet ikke, da leadguitarist og sanger Eskild Dohn på forrygende vis tryllebandt og engagerede publikum i et brag af et opvarmningsprogram.
Sigurd kom, først i rollen som munk, siden fortalte han – med god hjælp fra Snapper og Eskild – om Luther og reformationen, om latin i kirken, om aflad og dårlig samvittighed. De mange børn, hvoraf flere lynhurtigt havde fundet sammen foran den til lejligheden etablerede kirkescene, blev på empatisk vis inddraget i hele forløbet om præster og pave, om Gud og den gode og den dårlige samvittighed.
Under flot akkompagnement af guitar og keyboard blev der sunget, så det var en lyst, både om ’en fed fidus’ og om at bruge sine talenter, så selv den største skeptiker måtte bøje sig og istemme jubeltonerne, der til tider antog karakter af religiøs vækkelse og gospelsang og – næsten – fik den ærværdige kirkes loft til at løfte sig.
Mon ikke alle gik hjem og følte sig lidt lettere om hjertet end da de kom?
En fejende fin og forrygende oplevelse for ung og gammel!
Arrangementet var denne sæsons sidst i Kulturelt Forum, et samarbejde mellem Jejsing Borgerforening og Sæd Ubjerg Lokaltråd.
Skrevet af Bent Christensen