Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Menighedsmøde 2017

Menighedsrådet afholder det årlige menighedsmøde tirsdag den 19.9.2017 kl. 18.30 i graverbygningen, Søndersøvej 5

med følgende dagsorden:

 1. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år 2016
 2. planer og aktiviteter for fremtiden
 3. sidste års regnskab (2016)
 4. budget for indeværende år                                             

UDBJERG MENIGHEDSRÅD

Grøn Ordning – Borgermøde onsdag den 6. september kl. 19.30 i LADEN

BORGERMØDE onsdag, den 6. september kl 19.30 i LADEN.

 

I forbindelse med opsætning af vindmøllerne ved Vindtved udloddes en statslig pulje, Grøn Ordning, på ca 1,8 millioner kroner til aktiviteter eller anlægsarbejder, der har almennyttig karakter. Foreninger kan komme i betragtning ved uddeling af midlerne, herunder Lokalrådet i Sæd-Ubjerg, Jejsing Borgerforening, med flere.
Der er meget kort ansøgningsfrist (begyndelsen af oktober), og der stilles en del krav til ansøgningernes udformning og indhentning af tilbud.
Det er kommunalbestyrelsen, der skal prioritere og sende ansøgningerne på baggrund af ønsker og indsendte projektforslag. Hvis vi lokalt ønsker at få del i disse midler, skal vi handle hurtigt.
Derfor indkalder Lokalrådet til et BORGERMØDE onsdag den 6. september kl. 19.30 i LADEN på Grænsevej 8, hvor vi informerer om ordningen og håber, at I har gode ideer til projekter, som kan gavne vores lokalområde.
I vejledningen til Grøn Ordning står:
Tilskud under Grøn Ordning kan gives til:
– anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen 
– kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af vedvarende energi.
 
Punktet er nr. 24 på Kommunalbestyrelsens Dagsorden den 31/8 2017. Klik HER
Læs mere på Energinets hjemmeside HER

Indvielse af bryghus og museum

Lørdag den 19/8 kl. 13 – 15 bliver bryghus/museet indviet på Sønderbækvej. Vi glæder os til at vise jer resultatet, og der vil blive serveret grillpølser og den første hjemmelavede SÆD-SKUM, en Kölsch, som blev produceret den 20. maj og fra den 25. juni.
Kultur- og fritidsudvalgsformand, Jørgen Popp Petersen holder indvielsestalen. Tidligere museuminspektør, Inger Lauridsen, vil fortælle om arbejdet med frysehusets historie.
Vi glæder os til at se jer!

 

 

EL-ledninger ved Vestkysten

Det danske Energinet har allerede 2015 efter flere års forberedelse godkendt en investering i en ny 400 kv forbindelse fra Endrup ved Varde til grænsen. Den skal herefter videreføres langs den tyske vestkyst til Brunsbüttel, hvor en af tre store nye transmissionsforbindelser ned til Sydtyskland skal etableres.
Fra Energinets projektbeskrivelse: Energinet.dk’s bestyrelse godkendte investeringen af projektet 18. november 2015 under forudsætning af, at Folketinget vedtog en tilpasning af de daværende retningslinjer for udbygning af elnettet. Det skete i forbindelse med en ny politisk aftale fra torsdag 17. november 2016 om ”tilpasning af retningslinjer for kabellægning”.
Vedr. Linieføring er der ikke besluttet noget endnu. Fra Energinet: Energinet.dk har endnu ikke lavet et forslag til, hvordan linjeføringen vil blive, og hvor masterne kan komme til at stå. Når Energinet.dk er klar med en overordnet beskrivelse af projektet, vil lodsejere, naboer, lokalsamfund, myndigheder, interesseorganisationer mv. blive inddraget og inviteret til dialog.
Der vil blive gennemført en VVM-proces (vurdering af virkning på miljøet), hvor de forskellige påvirkninger af miljøet og de områder, der kan blive berørt, bliver beskrevet. Først derefter kan der træffes beslutning om linjeføringen.
Yderligere informationer kan ikke forventes før efterår 2017. Fra Energinet: Under første offentlighedsfase vil der blive holdt informationsmøder. Det forventes at ske i efteråret 2017. Her bliver der mulighed for at indsende idéer og forslag til myndighederne. Indsendte idéer og forslag vil indgå i den videre proces med at lave konkrete forslag til, hvor master og ledninger kan opføres.
Der er mulighed for kabellægning på kortere strækninger: Fra Energinet: Med de politiske retningslinjer for kabellægning som forudsætning vil vi sammen med de berørte myndigheder vurdere, om det er nødvendigt at kabellægge kortere strækninger af hensyn til påvirkning af borgere og miljø.
Den strøm der måske produceres i Sæd vil kun udgøre en meget lille del af den transmissionskapacitet der ligger i en 400 kv-forbindelse. Det er elproduktionen, der kommer fra havvindmølleparker udenfor Esbjerg, Hornsrev 1 (160 MW) og Hornsrev 2 (210 MV) der er en af årsagerne til denne elforbindelse og samtidig en ny forbindelse der bygges til England fra Revsing ved Vejen for 12 mia. kr.: Energinet: Forbindelser gavner producenter og forbrugere
– Viking Link og en ny elforbindelse til Tyskland vil give et samfundsøkonomisk milliardoverskud til Danmark. Fremtidens grønne elmarked bliver meget mere grænseoverskridende, og med nye forbindelser kan danske kraftværker og vindmølleejere sælge mere strøm og få bedre priser – f.eks. udnytte vindstrømmen bedre og eksportere mere, når det blæser, siger Torben Glar Nielsen, teknisk direktør i Energinet.dk.
Forbrugerne får også en gevinst. Danmark vil tjene på handel med el over grænserne, og det kommer forbrugerne til gode over Energinet.dk’s tariffer.
Når vi nu ikke kan ændre på, at der kommer en stor elledning ned langs vestkysten, så skulle vi måske hellere i fællesskab arbejde for, at en delstrækning forbi Tønder og til Süderlügum graves ned, som det er åbnet mulighed for. Måske kan vindmøllerne endda være med til at forhindre, at der kommer luftledninger. 

Sigurd Barrett

ALT OM LUTHER PÅ 60 MINUTTER
Rigtig mange voksne og børn havde fredag eftermiddag fundet vej til Hostrup Kirke for at overvære Sigurd Barretts show om Luther og reformationen. Der er mere end én kirke ved dette navn, hovedpersonen var således kommet til at lade bilens GPS finde vej til Hostrup Kirke ved Esbjerg. Der blev lidt mere tid til at nyde kirkens smukke omgivelser, de svulmende rapsmarker og de mange umiskendelige forårstegn, så ventetiden føltes ikke lang, og da slet ikke, da leadguitarist og sanger Eskild Dohn på forrygende vis tryllebandt og engagerede publikum i et brag af et opvarmningsprogram.
Sigurd kom, først i rollen som munk, siden fortalte han – med god hjælp fra Snapper og Eskild – om Luther og reformationen, om latin i kirken, om aflad og dårlig samvittighed. De mange børn, hvoraf flere lynhurtigt havde fundet sammen foran den til lejligheden etablerede kirkescene, blev på empatisk vis inddraget i hele forløbet om præster og pave, om Gud og den gode og den dårlige samvittighed.
Under flot akkompagnement af guitar og keyboard blev der sunget, så det var en lyst, både om ’en fed fidus’ og om at bruge sine talenter, så selv den største skeptiker måtte bøje sig og istemme jubeltonerne, der til tider antog karakter af religiøs vækkelse og gospelsang og – næsten – fik den ærværdige kirkes loft til at løfte sig.
Mon ikke alle gik hjem og følte sig lidt lettere om hjertet end da de kom?
En fejende fin og forrygende oplevelse for ung og gammel!
Arrangementet var denne sæsons sidst i Kulturelt Forum, et samarbejde mellem Jejsing Borgerforening og Sæd Ubjerg Lokaltråd.
Skrevet af Bent Christensen

Sigurd Barrett

Sigurd Barrett fortæller om Luther i Hostrup Kirke

”Alt om Luther på 60 minutter” er titlen, når Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper i Hostrup Kirke fredag den 5. maj kl. 16.30 som led i en helt ny koncertrække for hele familien fortæller om Luther.

Sigurd fejrer 500-året for reformationen med en ny bog, som udkommer i 2017, og som fortæller Luthers historie i børnehøjde. Hvem var Luther?  Hvem var Hans Tausen? Og hvad betyder reformationen for os i dag?

I forlængelse af den kommende bog, som også omfatter nye sange om Luther, drager Sigurd og hans orkester rundt i landets kirker og fejrer reformationsjubilæet med fortælling, sang, musik og teater.

Billetter á DKK 100 kan købes hos:

Heidi Jensen, Kærvej 51, Jejsing. (M: 28298009) og
Uwe & Hanne Carstensen, Grænsevej 8, Sæd (Mobil: 53299640)

Alternativt kan bestilles hos Bent Christensen på email: bc1@bbsyd.dk eller på billetto.dk

Se mere om projektet i Sigurds videohilsen 

På vegne af foredragsudvalget for Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd.

Generalforsamling den 15. marts

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 15. marts kl. 19.30 hos Hanne & Uwe i LADEN.
Lokalrådet håber på stor opbakning, og vi vil gerne diskutere igangværende og fremtidige projekter med lokalbefolkningen.
Husk at betale medlemskort for 2017!

DAGSORDEN:
Valg af:
-stemmetællere.
– dirigent.
– protokolfører.

 1. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning.
 2. Godkendelse af Lokalrådets beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg.
  – Lokalrådets medlemmer på valg.
  Bent Christensen (ønsker ikke genvalg)
  Lars Thomsen (ønsker genvalg)
  Inger Behrens (ønsker genvalg)

  – Revisor.

 1. Eventuelt

10. Godkendelse af protokol.
Hilsen fra Lokalrådet
Formand, Hanne Frisk

Foredrag med slotsforvalter, Svend Brodersen, Gram Slot den 7/3

Foredragsholder er Direktør og ejer af Gram Slot, Svend Brodersen

7. marts kl. 19.30: (Lydersholm Forsamlingshus)

Svend Brodersen fortæller om hvad der fik ham til at købe Gram slot og udvikle det til det det er i dag. Svend Brodersen delte sit liv mellem lokalpolitik som viceborgmester i Kolding og landmandsliv. Så så han en avisannonce om at Gram Slot var til salg og besluttede sig for en ny tilværelse med endnu mere travlhed, men også et liv, hvor forretning og familieliv hænger bedre sammen. De sidste 4 år har Gram Slot være en gazellavirksomhed med vækstrater på over 30% om året. Hør Svend berette om hvordan man skaber vækst og udvikling i lokalområde.
Pris: 100 kr inkl kaffe og kage.
https://billetto.dk/da/events/ivaerksaettervirksomheden-gram-slot-mulighedernes-land

Fra ruin til bryghus og museum

Første spadestik til SÆD Bryghus & Museum går i gang weekenden den 28. – 29. januar.
Taget skal rives ned og køres væk, så Frank Haagensen & CO kan lave renoveringen af det gamle frysehus.
Har du lyst til at give en hånd med, så mød op på lørdag den 28/1 kl 10.00 ved frysehuset. Tag arbejdshandsker med. Vi forventer, at vi er færdige senest midt på eftermiddagen.
Det er også tilladt at kigge forbi med en kop kaffe og en kage, hvis arbejdshandskerne er blevet væk