Spring til indhold

Arbejdsdag og generalforsamling i Sæd-Ubjerg

Søndag den 20. juni Kl. 12.30 (3 timer)
Giv et nap med, så vi kan få byen til at se flot ud alle steder.
Arbejdsdag i Sæd-Ubjerg. Vi mødes på Byens Torv, hvor opgaverne fordeles. Medbring gerne trillebør og diverse haveredskaber.

Søndag den 20. juni Kl. 16.00 i LADEN.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling søndag den 20. juni kl. 16.00 i LADEN for medlemmer af lokalrådet. Efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00 inviterer bestyrelsen på pizza, så du behøver ikke tænke på aftensmaden.

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af: – stemmetællere – dirigent – protokolfører
  2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning
  3. Godkendelse af Lokalrådets beretning
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  5. Godkendelse af det reviderede regnskab
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg:
  Lars Thomsen (suppleant Margit Thomsen)
  Claus Haagensen (suppleant, Karl Ove Hansen)
  Revisor Irmgard Haagensen
  9. Eventuelt
  10. Godkendelse af protokol

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være formanden, Hanne Frisk Hansen, i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Medlemskab koster 50 kr pr person og 75 kr for en husstand.
For at deltage i generalforsamlingen og fællesspisningen, skal du have tegnet nyt medlemskab for 2020 inden den 20. juni.

Bestyrelsen kommer rundt i Sæd, Ubjerg og omegn de næste 2-3 uger og tegner fornyet medlemskab for 2021.

Del på Facebook