Spring til indhold

Afgørelse fra planankenævnet om Byens Torv i Sæd

Der er kommet en afgørelse i sagen vedr. ‘Byens Torv’ i Sæd.

“Klagenævnet stadfæster landzonetilladelse og ophæver lokalplanafgørelsen, da de mener den er i overenstemmelse med lokalplan.”
Oversat til lokalt sprog betyder det, at den klage der blev indgivet i slutningen af juni måde er blevet afvist, og vi kan nu sætte processen igang med at opfylde de mange spændende projekter, som vi på 2 borgermøder i foråret 2018 blev enige om.
Alt i alt er der afsat ca. 900.000 kr til Byens Torv og stier. Pengene kommer fra Den Grønne Ordning, som er en del af pakken fra de 6 vindmøller.
Sammelagt skal vi have etableret:
– en gang- og cykelsti fra mølle 6 til Vindved Kanal,
– en informationshytte om vindenergi på vejen mod mølle 2,
og byens torv med:
– en multibane,
– en petanquebane,
– et skakspil,
– en krolfbane,
– 3 stærehoteller
– toilet/køkkenfaciliteter
– samt penge til bænke, et mosteri og æbletræer.
Lokalrådets bestyrelse vil i den kommende tid forhandle de sidste aftaler på plads med leverandørerne og køb af grunden. Vi vil løbende informere borgerne på facebook og på hjemmesiden.
Det bliver godt ????

Hilsen
Bestyrelsen for lokalrådet.

KLIK: –> NY4_Stærehotel_Situationsplan_1-500_2018050

Del på Facebook