Spring til indhold

Sæd-Ubjerg

Tæt på grænsen

Borgermøder

2021/2022/2023:
Vi har afholdt 3 borgermøder om Lokal Udvikling i Sæd-Ubjerg i et samarbejde med Jes Vagnby og Marlene Dyrmose.
Borgermøderne er endt ud i en LUP rapport, som giver et fingerpeg om muligheder og udviklingspotentialer i Sæd-Ubjerg.
I begyndelsen af 2023 inviteres borgerne til en diskussion om det videre forløb.
LUP rapporten kan læses her.
LUP_Sæd_Ubjerg_version01_JVA_compressed LUP_Sæd_Ubjerg_version01_JVA_compressed
Borgermødet sidst i april 2019 var velbesøgt. Stort engagement og masser af ideer prægede diskussionerne til udviklingen i Sæd-Ubjerg blandt de 35 deltagende Sæd-Ubjerg borgere.
Merethe Juul fra Landdistriktshuset ledede mødet på fornem vis. 
Fælles for stort set alle grupper på den ene eller anden måde var:
 
Markedsføring
• Markedsføring af byen på facebook samt diverse medier. At det er rart at bo i Sæd – tæt på Tønder og Tyskland
• Åben by
• PR gruppe, der interviewer folk. Hvorfor bor de i Sæd?
Hvorfor har de valgt Sæd ? Offentliggørelse på facebook og i aviserne.
• PR i ugeavisen (Digeposten) – Hvad sker der i Sæd ?
 
Trafiksikkerhed
• Sønderbækvej som stillevej max. 15 km zone (der kører meget hård trafik gennem vejen)
• Trafiksikkerhed i byen og hovedvejen (bum / fortov – som i Øster Højst)
 
Fællesskab
• Fælles aktiviteter f.eks byfest, fællesspisning
• Arrangementer for alle aldersgrupper
• Fællesspisning / fællesarrangementer (strik, mobilhåndtering, bagning m.m.)
• Interessegrupper, klubber, edb-undervisning
• Halvhal til fællesarrangementer
• Bier fest m/Sædskum
• Interesseregrupper, som er et etableret som
 
Knopskydning fra ’Byens Torv’ projektet.
 
Tiltrækning af tilflyttere
• Omdanne Geirsgård til tilflytterhus med henblik på at tiltrække tilflyttere og minimere affolkning
• Tilflytterhus
• Arrangere busture
• Mere nedrivning af gamle huse for at etabler byggegrunde
• Billig strøm via vindmøller > sammen med billige huspriser
• Udpege mentor for tilflyttere
 
Transport
• Shuttlebus
• Mobilitet, samkørsel
• Bænk med skilt, hvor man sidder, hvis man skal med til Tønder / Tyskland (på hovedvejen) (samkørsel)
 
Faciliteter / Aktiviteter / Virksomheder
• Julebelysning i byen
• Hjertestarter, førstehjælpskursus
• Sæd Maskinudlejning ex. motorsav, mosfræser, plænetraktor, flismaskine m.m.
• Større shelters evt. til udlejning
• Et ishus
 
Der blev afsluttet med fællesspisning og der blev spist op 🙂
Lokalrådets bestyrelse siger tak for de mange input. Der er nok at gå igang med.
Et nyt borgermøde indkaldes inden sommerferien.

For bestyrelsn
Lars Thomsen

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK