Spring til indhold

December 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i lokalrådet den 2. december 2014

Der var afbud fra Lena. Bent blev valgt som referent.

  1. Godkendelse af referat fra mødet den 22.10.14.
    Godkendt

  2. Nyt siden sidst
    Lars T., Christa og Christian har deltaget i et møde i Øster Højst, hvor man beskæftigede sig med forskellige problemstillinger i lokalsamfundene i Tønder Kommune. Mødet var præget af en god stemning og mange forskellige emner blev drøftet. Også nedrivningspuljen blev nævnt. Der ligger nogle muligheder,
    også for de små byer som f. eks. Sæd (Sæd er en by – en by defineret som et sted med et indbyggertal på over 200). Christa nævnte, at de penge, der ligger i nedrivningspuljen, er forbeholdt offentligt byggeri. Der gælder andre regler med hensyn til private bygninger.

Hanne og Margit har været til et møde, der handlede om landsbypedeller,
hvor der i forbindelse med en undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet
blev fortalt om ordningen bl.a. af én af de involverede landsbypedeller. Han fortalte om koordineringsvanskeligheder, fordeling af arbejdet i hhv. sommer- og vinterhalvåret mm.
Landsbypedelordningen ophører, idet den i sin tid blev skabt som en del af en
seniorordning for + 60-årige, en ordning, der nu er slut. Der arbejdes nu åbenbart med en anden model med unge mennesker, der skal sluses ind på arbejdsmarkedet.

Hanne fortalte om ”yderområder med lånekvaler”. Her samles der på historier fra det virkelige liv, hvor man gerne vil i kontakt med folk fra yderområder, der har fået afslag i forbindelse med låneansøgninger alene på grund af beliggenhed. 

Fugletårnet i Bremsbøl er på vej, man regner med at byggetilladelsen kommer til at foreligge, så man kan gå i gang i januar/februar måned. 

Christian nævnte, at man nu er færdig med træfældningen på legepladsen.Træet skal via en eller anden form for auktion sælges for højeste bud.  Lars P. sørger for opskæring og skulle gerne have hjælp. Henvendelse til Lars. I forbindelse med legepladsen er det vigtigt, at der udarbejdes en konkret plan omfattende 2 tilbud med priser. Hanne arbejder videre sammen med Lena, Inger og Lars P.

Det er vigtigt, at der forholdsvis hurtigt kommer til at foreligge 2 tilbud, idet sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgning om tilskud og byggetilladelser også vil være tidskrævende.

Hjemmesiden er i luften efter en del startvanskeligheder. Den ”kører” nu, dog ikke optimalt på ipad og iphone.
Alle kan levere indlæg til hjemmesiden. Henvendelse til Hanne, Lars T eller Bent. Hjemmesiden skal være levende og vokse sig god, stor og spændende med tiden. Lars tilføjer navne på medlemmerne af juletræsgruppen, opretter menupunktet ’sponsorer’ og arbejder videre med at knytte en Facebookside til hjemmesiden.

Andegården er med slagtningen af ænderne den 21. november vinterlukket. Inger fortalte om gode og mindre gode oplevelser i den forbindelse, bl.a. at der havde været for få om at dele arbejdet i forbindelse med pasning og fodring og at ”afvandingsproblemerne” havde været store. Andelauget fortsætter, således bibeholder andeaktierne deres ”stabile” værdi. Regnskabet er afsluttet og endte med et lille overskud på kr. 561,00. Ænderne lever dog videre på idéplanet, inden næste møde udarbejdes der af gruppen et konkret forslag til, hvordan projektet med de påkrævede justeringer kan genoplives i 2015. 

Plantekummerne er sat op. Margit fortalte, at Poul Erik har lavet dem og at der er plantet hosta og storkenæb. Der bliver sat en pæl til stærekasser op ved de enkelte plantekasser. Poul Erik har lovet at hjælpe med at lave stærekasserne. 

Lokalrådets rolle i fremtidige vindmølleprojekter i området. Christa: Den første høringsfase er slut. Der er fremsat masser af bemærkninger, som politikerne skal forholde sig til i marts måned. Der bliver en ny høringsrunde, hvis der kommer konkrete planer. Christian og Uwe sagde bl.a., at hvis det bliver aktuelt, bør det være sådan, at alle får glæde af vindmøllerne, de store investeringsselskaber står på spring, men det bør være sådan, at folk i lokalområdet får glæde af møllerne. Der var enighed om, at det ikke skal være lokalrådet som sådan, der tager stilling for eller imod vindmølleplanerne, men vi vil gerne bidrage og tage initiativ til at få stablet et oplysningsmøde på benene, hvor man kan få svar på alle de uafklarede problemstillinger.

3. Økonomi
Christian: Der er 2.047 kr. fra legepladsudvalget og 13.100 kr. fra et tidligere aktivitetsudvalg.

4. Nye projekter
Hjertestarter (afslag i første omgang)
Arbejdet med legepladsen fortsætter.
Der skal arbejdes på at få etableret en venstresvingsbane ved indkørslen til Sæd fra Sønderløgum Landevej (sideløbende med andre projekter).
Stien til/fra tankstationen skal genetableres
WOOP – historier  / løb
Sankt Hans
nabohjælp

Eventuelt
Dagsorden og referat lægges fremover ud på hjemmesiden.

Næste møde
afholdes den 2. marts 2015 hos Lisbeth og Bent

 

                                                                                                 ref. d. 03.12.14 / Bent

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *