Spring til indhold

Foredrag om jagt

Hertugræve og køkkenharer

Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd næste foredragsarrangementer finder sted torsdag, den 15. marts kl. 19.30 – 21.30 i  LADEN i Sæd.

Jagten før Genforeningen

Hans Kristensen har netop udgivet bogen ”Hertugræve og køkkenharer” om jagten i Sønderjylland før Genforeningen. I dette foredrag besøger vi datidens sønderjyske jægere og ser på, hvordan jagten blev drevet og administreret på en måde, der gjorde Sønderjylland til et jagtligt forbillede for danske jægere – og som efter Genforeningen var med til at ændre hele den danske jagt.

Pris: 100,- kr inklusive
kaffe og kage

Del på Facebook