Spring til indhold

Generalforsamling den 17. marts kl. 19.00

AFLYST PGA CORONA

Bestyrelsen indkaldes til generalforsamling den tirsdag, 17. marts kl. 19.00 i LADEN for medlemmer af lokalrådet.

Dagsorden:

1. Valg af: – stemmetællere – dirigent – protokolfører
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg: Hanne Frisk (modtager genvalg)
Christian Andresen (modtager genvalg)
Debbie Lorenzen (ønsker ikke genvalg) Revisor Uschi Jäger
9. Eventuelt
10. Godkendelse af protokol

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være formanden, Hanne Frisk Hansen, i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl 17.30, hvor bestyrelsen inviterer til en 2-retters menu med ølbraiserede svinekæber med grønlangkåls salat og kartofler, samt chokoladekage med vaniljecreme.
Øl, vand, vin ad libitum.

DERFOR er tilmelding nødvendig.
Mail din tilmelding til: chr.chr@bbsyd.dk – kasserer, Christian Andresen.

Bestyrelsen kommer rundt i Sæd, Ubjerg og omegn de næste 2-3 uger og tegner fornyet medlemskab for 2020.
Medlemskab koster 50 kr pr person og 75 kr for en husstand.
For at deltage i generalforsamlingen og den gratis spisning, skal du have tegnet nyt medlemskab for 2020 inden den 17. marts.

Del på Facebook