Spring til indhold

Generalforsamling den 30. august kl. 16.00

Generalforsamling den 30. august kl. 16.00 i LADEN

Bestyrelsen indkaldes til generalforsamling søndag den 30. august kl 16.00 i LADEN for medlemmer af lokalrådet.

Dagsorden:

1. Valg af: – stemmetællere – dirigent – protokolfører
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
a.  Lån til Sæd-Ubjerg Tilflytterhus Aps
8. Valg: Hanne Frisk (modtager genvalg)
Christian Andresen (modtager genvalg)
Debbie Lorenzen (ønsker ikke genvalg)
Revisor Uschi Jäger
9. Eventuelt
10. Godkendelse af protokol

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være formanden, Hanne Frisk Hansen, i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Medlemskab koster 50 kr pr person og 75 kr for en husstand.
For at deltage i generalforsamlingen, skal du have tegnet nyt medlemskab for 2020 inden den 22. august.

Del på Facebook