Spring til indhold

Generalforsamling i Sæd-Ubjerg Lokalråd 2019

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 20. marts kl. 19.00 i LADEN.

Vi håber på stor deltagelse og vil efter generalforsamlingen afholde et borgermøde om fremtiden i Sæd-Ubjerg. Opslag om dette kommer senere på både facebook og her på hjemmesiden.

Dagsorden for generalforsamlingen

§5

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden.

  1. Valg af:

– stemmetællere.
– dirigent.
– protokolfører.

  1. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning.
  2. Godkendelse af Lokalrådets beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg
  8. Eventuelt

– Lokalrådets medlemmer på valg.
Halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
På valg i 2019 er:
– Næstformand, Lars Thomsen (ønsker genvalg)
– Bestyrelsesmedlem, Claus Haagensen (ønsker genvalg)

– Revisor. Uschi (ønsker genvalg)

Vedtægterne kan ses HER

Del på Facebook