Spring til indhold

Generalforsamling

Generalforsamling i Lokalrådet den 21. marts kl. 19 i LADEN med efterfølgende borgermøde. Lokalrådet har modtaget 1,8 mill. kr af ECOPARTNER for opstilling af de 6 vindmøller mellem Sæd og Vindtved kanal. På borgermødet ønsker vi en første diskussion af, hvad der er af ønsker i lokalbefolkningen til initiativer og udvikling af Sæd-Ubjerg.
Derfor mød op til både generalforsamlingen og borgermødet og få indflydelse på udviklingen. Husk at tegne medlemskab af Lokalrådet inden mødet. Det koster 75 kr for et par og 50 kr for enkeltpersoner. Du kan betale med mobilepay på:
26 72 38 81.
Husk at skrive navn(e) og gade.
Inden generalforsamlingen vises en sort/hvid film fra 1929 om Mismoskvost-festen i Sæd.
Vi glæder os til at se jer.

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden.
1.
Valg af:
– stemmetællere.
– dirigent.
– protokolfører.
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning.
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg.
– Lokalrådets medlemmer på valg.
Halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
– Revisor.
9. Eventuelt

Forslag til vedtægterne skal være formanden, Hanne Frisk Hansen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Del på Facebook