Spring til indhold

Referat

Referat af

møde i lokalrådet tirsdag den 18.8. klokken 19.00 hos Inger og Lars

 

Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

 • Siden sidst

   Hanne orienterede om det kommunale vedligeholdelsesarbejde omkring diverse mindesmærker, bl.a. klipning ved ’Skamstøtten’, ’Denkmal’ m.fl.  Der tages kontakt til kommunen vedrørende en nærmere afklaring med hensyn ti l omfanget af kommunens forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelse af arealerne.

   

  Sæd-kartofler.  Hanne kunne fortælle, at Jacob Tygsen  har dyrket Sether Eierkartoffeln i sin have. Det kunne være morsomt at genoptage en egentlig produktion af denne kartoffelsort.

   

  Gangstien ved Benzinvej  bliver fortsat klippet af Mads, som efter ferien har haft en smule problemer med et hastigt voksende brombærkrat. En buskrydder vil kunne løse problemet.

   

  Lars T. har ansøgt Kulturelt Forum om støttemidler i forbindelse med diverse arrangementer til afholdelse i løbet af vinteren. Der er søgt  48.000 kroner svarende til  f.eks. seks arrangementer á kr. 8.000.

  Man kan så købe adgang til arrangementerne (100 kroner pr. gang el. l.)

   

  Der kan indstilles til Årets Forening. Christa formulerer ordlyden til en ansøgning og tager kontakt til en række mennesker, der måtte have lyst til at anbefale indstillingen.

   

  Den 14. november afholdes en konference vedr. foreningsudvikling. Hanne indhenter nærmere informationer herom.

   

  Stor TAK  til Lars T. for det store arbejde med at skaffe penge, både i forbindelse med cykelløbet og i forbindelse med de mange ansøgninger, han har sendt af sted. Senest resulterede det jo i et flot rundt beløb fra SE’s vækstpulje på kr. 40.000.

  Muligheden for anskaffelse af kikkerter  ved udkigstårnet ved Bremsbøl Sø blev drøftet.

   

  Beslutningen vedr. grenpladserne  er ikke godkendt i byrådet endnu. Byrådet vil formentlig tage en drøftelse med Tønder Forsyning i den forbindelse.

   

 • Opfølgning på sponsorløbet – har alle betalt?

  Christian gjorde rede for regnskabet. Nogle af sponsorerne fra cykelløbet har bedt om at få tilsendt regninger. Der er stadig enkelte, der ikke har betalt.

  I alt er der indtægter fra cykelsponsorløbet på kr. 69.000 (Sponsorer + salg af øl, vand og lodsedler). Der er indbetalt medlemsbidrag på kr. 2675,00 og der er indtægter fra Sankt Hans-arrangementet på kr. 1713,00.

  Alt i alt et flot resultat.

   

 • Nedrivningspuljen

  Her er der p.t. intet nyt.

   

 • Gammelt vejskilt ”Grøngård 6”

  Hanne havde et billede med af det gamle vejskilt og fortalte om skiltets historie.

  Spørgsmålet er nu, om det skal restaureres og sættes op igen? Der arbejdes videre med sagen.

   

 • Legepladsen

  I løbet af indeværende uge (forhåbentlig) sættes der legeredskaber op og der kommer faldsand. Mens arbejdet står på, er der ingen adgang til legepladsen.

  Den officielle indvielse af legepladsen finder sted søndag den 6. 9. kl. 13  eller lørdag den 19.9. kl. 13.00.

   

 • Vindmøller

  Der afholdes informationsmøde vedrørende vindmøller den 16.9. for alle.

  Repræsentanter fra kommunen deltager i mødet.

   

   

 • Eventuelt

  Hanne nævnte, at hun ind imellem kunne være lidt bekymret for, at lokalrådet af nogle kan blive betragtet som ”initiativhæmmende” og nævnte forskellige eksempler i den forbindelse (bl.a. loppemarked udsat til 2016).

  Der er enighed om, at lokalrådet ikke bestemmer, hvilke initiativer der bliver sat

  i gang, dog må vi foretage en prioritering, når der skal bruges økonomiske og arbejdskrævende ressourcer og det i øvrigt ønskes eller forventes, at lokalrådet deltager og er med i virkeliggørelsen af de forskellige projekter.

   

  Næste møde er aftalt til afholdelse tirsdag den 29. september kl. 19.00

  hos Lisbeth og Bent, Sønderbækvej 12.

   

  Referent: Bent,  den 19. august 2015

Del på Facebook