Spring til indhold

Sæd-Ubjerg

Tæt på grænsen

Ecopartner

Status for de planlagte vindmøller ved grænsen pr januar 2017:

Allan Dahl Larsen fra Ecopartner skriver:
Det er et omfattende arbejde at planlægge for vindmøller og en del af de miljøundersøgelser der skal udføres i planlægningen er årstidsafhængige og udføres af flere underleverandører med hver deres speciale.

Projektets VVM konsulent, Arkitekt Mogens Leth som i hilste på på borgermødet i sommer, forventer at kunne samle alle markundersøgelser, miljøberegninger, beskrivelser og vurderinger, landinspektørarbejder og fotovisualiseringer i en større miljørapport, et kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan i løbet af de næste 2-3 uger.

Derefter skal plangrundlaget en tur rundt i intern høring i forvaltningens afdelinger for gennemlæsning og eventuel tilretning. Til dette arbejde er afsat 3 uger.

Først da vil det samlede plangrundlag kunne gøres helt færdigt til politisk behandling, hvor vi regner med MT-udvalgsbehandling den 14. mart, ØK-udvalgs behandling den 23. marts og Kommunalbestyrelsesbehandling den 30. marts.

Derefter følger en offentlighedsfase i 8 uger med et borgermøde midtvejs og herefter den sidste og endelige politiske behandling, som kan gennemføres før eller efter sommerferien afhængig af hvor mange og omfattende høringssvar der modtages i høringsperioden og som skal behandles i forvaltningen.

Efter forventet endelig vedtagelse kan projektet finansieres, projekteres og realiseres.

Såfremt nogen skulle mangle yderligere information er i naturligvis altid velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Allan Dahl Larsen

adl@ecopartner.dk
Mobil: +45 2258 8300
Direkte: +45 3840 4434
Ecopartner ApS, Egå Havvej 21, DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 6200 – Fax: +45 8622 6240
www.ecopartner.dk

Oplæg fra ecopartner den 16.09.15

 Alan Dahl fra firmaet Ecopartner i Egå gjorde rede for sit arbejde med vindmøller. Ecopartner beskæftiger 6 medarbejdere. For tre år siden begyndte Alan Dahl at beskæftige sig med området her (Vindtved). Møllerne (6 stk.) skulle placeres længst muligt ned mod grænsen på den “rigtige” side af Vindtved-kanalen. Der skulle tages hensyn til afstandskrav, støj og grænseværdier for støj. Det viste sig, at 2 boliger i området ville blive belastet med mere støj end tilfældet er i dag, dog ville støjbelastningen stadig ligge under grænseværdien. Køberetsordningen indebærer, at 20% af parkens kapacitet skal udbydes til borgerne i det berørte område. Ecopartner vil overopfylde kravet helt op til 66% og tilbyder at gennemføre projektforløbet og at hjælpe med administrationen. Alan Dahl kom også nærmere ind på:

– VE-loven
– overskudsdeling
– værditabsordning
– erstatning
– regler generelt samt
– takseringsmyndighedernes arbejde

Som den overordnede samfundsgevinst i forbindelse med etablering af vindmøller nævnte han:

– en samlet reduktion af CO2 – udslippet
– 6 møller leverer el svarende til 10.000 boligers årlige elforbrug
– mindre brug af fossile brændsler

www.ecopartner.dk 

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *