Spring til indhold

Tønder Kommune

Tønder Kommunes oplæg 16.09.15

Kommuneplantillæg

Bo Jessen fra Udvalget for Teknik og miljø gjorde i sit oplæg rede for vindmølleplanerne i kommunen. I den forbindelse udarbejdes der en såkaldt temaplan for kommunen, der også omfatter en idéhøringsfase. Område 42, som er det område i kommunen, der kan komme på tale, og som er beliggende mellem Sæd og Vindtved, er det område, hvor der i den indledende høringsfase ikke er kommet indsigelser. Idéhøringen er i gang (15. september – 5. oktober).
Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg  fortsatte med yderligere oplysninger om den idéhøring, der omfatter område 42. Man starter fra 0, dvs. som udgangspunkt uden egentlige planer om etablering af vindmøller. Endvidere gjorde han i sit indlæg rede for lovgivningen  på området, udarbejdelse af kommuneplantillæg, bestemmelserne i forbindelse med støjgener og støjgrænser, der bl.a. er afhængige af beboelses- og terrænforhold. ALLE kan i den forbindelse indsende bemærkninger til kommunen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *