Spring til indhold

Generalforsamling Onsdag den 25. marts

Generalforsamling onsdag den 25. marts kl. 19.30 i Lærkelys forsamlingshus. Lokalrådet giver øl/vand. Tag selv kaffe og kage med.

Foredrag om Sæd/Ubjerg ved museumsinspektør Inger Lauridsen, 
derefter generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af – stemmetæller
                 – dirigent
                 – protokolfører
2. Aflæggelse af lokalrådets årsberetning
3. Godkendelse af lokalrådets beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg – Lars Thomsen (modtager genvalg)
             – Bent Christensen (modtager genvalg)
             – Inger Behrens (modtager genvalg)
             – revisor
9. Eventuelt
10. Godkendelse af protokol

Mød talstærkt op og vær med til at sætte præg på det sted, du bor.

Del på Facebook