Spring til indhold

Grøn Ordning – Borgermøde onsdag den 6. september kl. 19.30 i LADEN

BORGERMØDE onsdag, den 6. september kl 19.30 i LADEN.

 

I forbindelse med opsætning af vindmøllerne ved Vindtved udloddes en statslig pulje, Grøn Ordning, på ca 1,8 millioner kroner til aktiviteter eller anlægsarbejder, der har almennyttig karakter. Foreninger kan komme i betragtning ved uddeling af midlerne, herunder Lokalrådet i Sæd-Ubjerg, Jejsing Borgerforening, med flere.
Der er meget kort ansøgningsfrist (begyndelsen af oktober), og der stilles en del krav til ansøgningernes udformning og indhentning af tilbud.
Det er kommunalbestyrelsen, der skal prioritere og sende ansøgningerne på baggrund af ønsker og indsendte projektforslag. Hvis vi lokalt ønsker at få del i disse midler, skal vi handle hurtigt.
Derfor indkalder Lokalrådet til et BORGERMØDE onsdag den 6. september kl. 19.30 i LADEN på Grænsevej 8, hvor vi informerer om ordningen og håber, at I har gode ideer til projekter, som kan gavne vores lokalområde.
I vejledningen til Grøn Ordning står:
Tilskud under Grøn Ordning kan gives til:
– anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen 
– kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af vedvarende energi.
 
Punktet er nr. 24 på Kommunalbestyrelsens Dagsorden den 31/8 2017. Klik HER
Læs mere på Energinets hjemmeside HER
Del på Facebook