Spring til indhold

Udviklingsplan LUP for Sæd-Ubjerg

Søndag den 15. august kl 15.00 – 18.00.

Vi slutter af med fællesspisning.

Sæd vil med udviklingsplanen (LUP) tegne en retning for den kommende udvikling og i arbejdet med udviklingsplanen vil lokalrådets bestyrelse sætter fokus på følgende spørgsmål:

• Hvad ønsker byens borgere der skal ske?
• Hvordan får vi fælles glæde af det flotte ‘Byens Torv’, som vi har etableret i fællesskab?
• Kan vi udvikle på ‘Byens Torv’
• Hvordan kan vi gøre os interessante i forhold til nye tilflyttere?
• Den grønne bølge. Kan vi skabe interesse og muligheder for at Sæd og Ubjerg kan finde grønne energiløsninger
• og blive C02 neutrale?

PROGRAM:
– Velkomst v/ formand, Hanne Frisk
– Kort oplæg til udviklingsplanen LUP v/ Jes og Malene
– Indlæg v/ forsker og professer på KU, Hanne Tandsvig
– Debat i grupper om udviklingstiltag
– Opsamling v/ Jes og Malene
– FÆLLESSPISNING som afslutning

I vores forslag til proces for, hvordan Sæd/Ubjerg kan igangsætte videreudviklingen af deres lokalområde, har vi lagt vægt på, at det er vigtigt at få endnu flere til at tage ejerskab af byens udvikling.
Jes Vagnby, som er tovholder på projektet sammen med Malene Dyrmose siger:
“På vores møde med lokalrådet, drøftede vi meget konkrete forslag til projekter, der kan igangsættes – vi foreslår, at vi går et skridt tilbage og har fokus på at skabe et fælles udgangspunkt for en identitet og grundfortælling for Sæd/Ubjerg, der skal styrke og målrette udviklingen af lokalområdet.

Det handler både om at give ejerskab til nuværende beboere – og samtidig have fokus på, hvilke udviklingstiltag, der kan have betydning for tilflyttere.”

Tilmelding til Hanne Frisk på mail: post@sovgodt8.dk eller kik forbi B&B og fortæl om du deltager.

Del på Facebook